Links

LINKS.

Her på siden er links til hjemmesider vedr. slægtsforskning, lokalhistorie, foreninger og materialer. Endvidere henvisninger til dokumenter om samme emner.


Nyttige links:


Rigsarkivet – Arkivalieronline m.m.: www.sa.dk


Århus Stadsarkiv - www.aarhus.dk/stadsarkivet


Programmet Transcript - www.jacobboerema.nl/en/Freeware.htm


Svend-Erik Christensen - http://www.genea.dk/bibliotek/


Svend-Erik Christiansens foredrag - http://genea.dk/odder2016/


Ansøgere til Erindringsmedalje for krigen 1848-50 og 1864 - http://sa.dk/ao/billedviser?epid=16997193


Personregister til Skøde og Panteprotokoller Hads Herred 1820-1927 - http://sa.dk/ao/billedviser?epid=16506743


Danske herregårde - www.danskeherregaarde.dk


Ulrich Alster Klug's side - www.dannebrog.biz/godser/


Ejendomsdata - www.ois.dk


Stednavne - http://krabsen.dk/stednavnebase/


Bauers kalender - www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm


Latinske kirkedage - www.grifo.dk/slaegt_db.php?id=1180


Digitale arkivalier - http://arkivalielister.dis-danmark.dk


Gl. danske billeder - www.arkiv.dk


Gl. danske billeder - www.danskebilleder.dk


Gamle aviser på nettet - http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis


Altmulig-slægtsforskning - www.bodilogniels.dk/


Ordbog til skifter - http://bodilogniels.dk/-ordforklaringer/ordbog%20skifter.pdf


Familysearch danske data - http://familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark


Lægdsruller - Arkivalieronline - Lægdsruller (sa.dk)


Rigsarkivets Vejledninger - https://www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/rigsarkivets-online-vejledninger/


Sall Data - https://www.saaldata.dk


Dødsregistret: http://dodsregister.dk


Dødsannocer:. http://doedsannoncering.dk


Danske slægtsforskere: http://slaegt.dk


Bibliotek: http://slaegtsforskernesbibliotek.dk


Danmarks Arealinformation: http://arealinformation.miljoeportal.dk/ (Matrikler -tegne på kort)


Søger du fødte i Odder by/mark 1655-1814:

Her er en transkription af Odder Kirkebog: Fødte 1655 - 1814.


Søger du viede i Odder by / mark 1661 - 1830:

Her er en transkription af Odder Kirkebog: Viede 1661 - 1830.


Søger du dødsfald i Odder sogn i 1700tallet:

Her er en transkription af Odder Kirkebog: Dødsfald 1656-1815.


Data-disciplinen i 1700tallet var meget ringe. Ofte blev kirkebøgerne ikke ført løbende, men kun når det var belejligt. Og det medførte mange navnefejl og forglemmelser. Odder sogns kirkebog er et eksempel på det. Det er en af amtets dårligst førte kirkebøger og ud over, at den nogle steder er næsten ulæselig pga dårlig skrivning og stavning, så er der mange glemte indføringer og fejlskrivning af navne.


Mange mindreårige børns død er udeladt, men også mange voksne er glemt indført. Hvis man krydstjekker dødsfald i Odder kirkebog med skifter fra Hads herred, finder man en del skifter over personer, der ikke er indført som døde i kirkebogen. - Så hvis man ikke kan finde en anes dødsfald i kirkebogen, så tjek navnet i Erik Brejl’s skifteuddrag for Hads herred. (Kan navne-søges med CTRL+F).


Rodsteensejes skrivere var heller ikke for gode til det. Der er flere skiftebreve, der ikke er indført i deres Skifteprotokol, ligesom der også er fæstebreve, der ikke er blevet indført i Fæsteprotokollen. Så det skal man lige have i erindring, når man søger data i dem.