2019 - 2020


Plan for medlemsmøder 2019-2020.


Program for efterår 2019:


September - torsdag 5/9 - Opstart på efterårssæsonen. Medlemsmøde med lidt slægtsforsker-snak og gode råd til dit arbejde. Har du brug for hjælp, så medbring dit materiale. Vores lokalhistoriske emne bliver om Odder fattigvæsen i gamle dage. Derudover fortælles nyt og nye kilder inden for slægtsforskning på internettet.


Oktober - onsdag 9/10 - Foredrag af Karen Straarup om "Fæstebønder med noget på kistebunden". Normalt opfatter vi fæstebønder som en gruppe underkuede bønder, der ikke var særligt dygtige, måske var lidt drikfældige og sad på træhesten af og til. Foredraget viser en helt anden side af fæstebondens liv. Fæstebønder kunne også være velhavende, føre retssager mod herremanden og i øvrigt gøre sig gældende i samfundet.


November - tirsdag 5/11 - Medlemsmøde med lidt slægtsforsker-snak og gode råd til dit arbejde. Har du brug for hjælp, så medbring dit materiale. Vores lokalhistoriske emne bliver om postvæsnet i gamle dage i Odder (og i Danmark). Derudover fortælles nyt og nye kilder inden for slægtsforskning på internettet.


December - tirsdag 3/12 - Medlemsmøde (juleafslutning). Vi har selvfølgelig det sædvanlige julearrangement (gløgg og æbleskiver, kaffe/te og brunkager), samt lidt julehygge og muntre juleindslag. Der er dog også tid til lidt slægtsforsker-snak og evt. slægsforskernyt.


Program for forår 2020:


Januar - torsdag 9/1 - Opstart på forårssæson. Medlemsmøde med lidt slægtsforsker-snak og gode råd til dit arbejde. Har du brug for hjælp, så medbring dit materiale. Og så har vi et lokalhistorisk emne om Odder eller omegn i gamle dage. Derudover fortælles nyt og nye kilder inden for slægtsforskning på internettet.


Februar - tirsdag 4/2 - Foredrag ved Torben Albret Christensen om "Retsbetjente 1600-1919". Retsbetjenten (by-, herreds- eller birkefogden) havde en lang række af opgaver. Han var dommer og politimester, skifteforvalter og foged, lægdsforstander og notarius publicus. Han forrettede borgerlige vielser og udstedte næringsbeviser samt en hel masse andet. I foredraget vil tilhørerne blive præsenteret for en bred vifte af de arkivalier, der er bevaret fra retsbetjent-embederne, og hvordan de kan bruges i slægtshistorisk sammenhæng.


Marts - onsdag 4/3 - Generalforsamling i foreningen. Efter generalforsamlingen er der et mindre traktement, og derefter er planlagt et lille foredrag om Odder i gamle dage.


NYT NYT

Marts - torsdag 5/3 - Kursus og erfaringsudveksling i LEGACY Family Tree. Kurset afholdes i vore normale mødelokale på Museet.


April - tirsdag 14/4 - Medlemsmøde med lidt slægtsforsker-snak og gode råd til dit arbejde. Har du brug for hjælp, så medbring dit materiale. Og så har vi et lokalhistorisk emne om Odder eller omegn i gamle dage. Derudover fortælles nyt og nye kilder inden for slægtsforskning på internettet.


Tid og sted.


Alle arrangementer begynder kl. 19.00 i stuehuset, Møllevej 3 - 5, Odder Lokalarkiv.
Andre aktiviteterBegynderkursus:Kursus i LEGACY slægtsforskningsprogram: